Kapitalförsörjning

Allt fler vill satsa på landsbygden. För att det ska vara möjligt behöver också finansieringsmöjligheter finnas på plats. Därför har Leader Höga Kusten drivit ett projekt som ska utveckla nya och hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar i Höga Kustens landsbygder.

Om projektet

Tillgången till kapital är en viktig förutsättning för att nya företag ska kunna etableras men också för att befintliga företag och entreprenöriella föreningar ska kunna utvecklas. För att förbättra kapitalförsörjningen i Höga Kusten måste banker, stödgivare, investerare, fonder, Almi och andra finansiella aktörer vara aktiva.

Digitalisering och ny teknik öppnar också för nya möjligheter, så som ex crowdfunding, ett sätt att finansiera idéer genom flera privata investerare. Utvecklandet av alternativa finansieringslösningar är också ett sätt att “överbrygga” och komplementära annan finansiering, såsom olika former av projekt- och företagsstöd.

I projektet undersöks kapitalbehovet och alternativa finansieringsmodeller samt skapas en samverkansstruktur kring nya och hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar på Höga Kustens landsbygder. Projektet ska också ta fram en demoversion för hur en plattform med sådana lösningar kan se ut, samt undersöka möjligheterna att söka utvecklingsmedel för att ta fram en skarp version.

Utveckla er plats i höga kusten

I filmen får du en snabbare överblick av vad Leader är och hur leadermetoden fungerar. 

Du får också ta del av hur vår projektcoachning fungerar och hur just du kan få hjälp med dina idéer. Du får en inblick i tre olika projekt som på olika sätt fått stöttning och stöd av Leader. Hur jobbar man bäst tillsammans som bygd och vilka olika vägar kan man gå för att ta sin idé till genomförande?

Se filmen för att få bra verktyg för att skapa bästa förutsättningarna för er plats att ta nästa steg i ert utvecklingsarbete!

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2023

Projektägare
Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten

Projektledare
Olivia Karlsson
Tel: 070-377 97 75
Epost: olivia@leaderhogakusten.se

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
317 186 kr

Regional finansiering:
156 226 kr

Total finansiering
473 412 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Regionalfonden

Logo eu Strukturfond leader