Ökat lokalt återbruk

I och med att engagemanget kring miljö- och hållbarhetsfrågor ökar, ökar också handeln med begagnade varor. För att underlätta för föreningar som arrangerar återbruksevent, tar projektet fram ett verktyg för att minska tidskrävande administration kring eventet. 

Om projektet

Ökat lokalt återbruk genom enklare handel med begagnade varor

Det finns idag ett stort behov och en stor vilja av att låta saker som inte används komma andra till nytta, men det innebär alltid någon form av arbetsinsats vilket leder till att sakerna ofta inte kommer ut på begagnatmarknaden. Samtidigt finns det många som brinner för miljöfrågor och kan tänka sig arrangera återbruksevent. Målet med projektet är att skapa ett effektivt och enkelt digitalt verktyg för alla som vill arrangera återbruksevent och ska i förlängningen leda till att många fler (föreningar, företag, privatpersoner) vill arrangera sådana event för att både göra en insats för miljön men även kunna tjäna pengar på det.

Över tid ska det digitala verktyget, genom ökad handel med begagnade varor, bidra till en ökad insikt om varors funktionalitet, kvalitet och  andrahandsvärde.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
S&F Scandinavia AB

Projektledare
Per-Ove Näsholm
Tel: 076-803 27 25
Epost: info@rebuy.se

Webb och sociala medier
Rebuy

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 Kr

Egen finansiering:
109 200 kr

Total finansiering
309 200 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond