Paketera Höga Kusten hållbart tillsammans

Projektet ”Paketera Höga Kusten Hållbart tillsammans” syftar till att gynna Höga Kusten Turisms 130 medlemsorganisationer (företag och föreningar) och underlätta för besökare att resa hållbart i Höga Kusten.

Om projektet

Projektet ”Paketera Höga Kusten Hållbart tillsammans” syftar till att gynna Höga Kusten Turisms 130 medlemsorganisationer (företag och föreningar) och underlätta för besökare att resa hållbart i Höga Kusten. Projektet kommer stärka samverkan kring ekologisk, ekonomiskt och socialt hållbar besöksnäring samt öka möjligheten att driva verksamhet i Höga Kusten 365 dagar om året.

Höga Kusten Turism ska genom projektet skapa en organisation för paketering av Höga Kusten-upplevelser där besökare, grupper och enskilda, ska få ta del av Höga Kusten genom samarbeten besöksmål, företag och föreningar emellan. Ett utökat samarbete ska stärka Höga Kustens position som besöksmål ytterligare, genom tillgängliga och hållbara paketupplevelser på marknaden. Projektet är en del i Höga Kusten mål om att till 2030 fördubbla omsättningen inom besöksnäringen samt bli en koldioxidneutral destination. 

Om projektet

Projektperiod
ht 2023 – ht 2025

Projektägar
Höga Kusten Turism AB

Projektledare
Anna Hellgren
070 517 50 53
anna@hogakusten.com

Webb och sociala medier
www.hogakusten.com

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 485 000 kr

Medfinansiering från sökande
165 000 kr

Total finansiering
1 650 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

Bild på Medfinansieras av Europeiska unionen