Seniorboende i Nordingrå

Efterfrågan och behovet av attraktiva seniorboenden ökar i hela Sverige. Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill Vågsfjärden. Initiativet kommer från seniorer själva som söker ett bekvämt och naturskönt boende.

Om projektet

Behovet av bekväma och trygga seniorboenden på landsbygden är stort. Detta är något som den nystartade ideella föreningen ”Seniorer i Nordingrå” tagit vara på. Syfte är att möjliggöra seniorboende med livskvalitet där boendena själva kan vara med och påverka utformningen. Seniorboendet är planerat att byggas som insatslägenheter intill Vågsfjärden på en utpekad och naturskön tomt. Kyrkan har erbjudit sig att sälja mark för ändamålet och kommunen har utrett att marken går att bebygga.

Projektet kommer att samla in och säkerställa att åsikter och behov från flera av dem som efterfrågat boendet redan innan byggstart. Föreningen har rekryterat en processledare som ska visualisera seniorboendet vid Vågsfjärden med hjälp av en arkitekt. Nästa steg är att föreningen ska genomföra studieresor till andra seniorboenden för att få inspiration i skapandet. Tillsammans med byggexperter kommer seniorer som efterfrågar boende, kyrkan, kommunen och Nordingrå Intresse- och Företagarförening skapa en vision om ett bra och tryggt seniorboende som passar det behovet av de som ska bo där. Byggprocessen är tänkt att påbörjas om ett år.

Projektets syfte är att möjliggöra ett konkret boende vid Vågsfjärden, men ambitionen är även större. Det är första gången som ett seniorboende byggs från grunden på landsbygden och föreningen hoppas även kunna inspirera andra till liknande satsningar. Föreningen vill visa att det är möjligt och realistisk att bygga nya seniorboenden ute på landsbygden, där markvärdena anses låga. Dessutom vill Nordingrå gå före och visa hur en process som leder till en seniorboende kan se ut, så även andra på landsbygden kan ta efter.

Under processen skapas också en social gemenskap mellan de seniorer som efterfrågar boende redan innan byggstart. Seniorboendet kommer att förstärka inflyttning i Nordingrå, båda genom att villor intressenter bor i idag kommer att frigöras och genom de nya lägenheter som skapas.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Förening Seniorboende vid Vågsfjärden

Projektledare
Görel Thurdin

Tel: 070 5432963
Epost: gorel.thurdin@telia.com

Webb och sociala medier
Nordingrå

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
259 625 kr

Regional medfinansiering
89 125  kr

Egen finansiering:
38 750 kr

Total finansiering
387 500 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur: Regionalfonden

Logo eu leader