Talko Ungas delaktighet

Det blir allt tydligare att fler och fler vill bo i landsbygder och Leader Höga Kusten genomför därför ett projekt för att stärka möjligheterna och öka attraktiviteten för att bo, leva och verka i Höga Kusten.

Om projektet

I Finland finns det för närvarande över 105 000 registrerade föreningar, och i Sverige är antalet ungefär det dubbla. Projekthelheten TALKO är ett 2,5-årigt, transnationellt Leadersamarbete, vars syfte är att hjälpa föreningar i Finland och Sverige att uppdatera sina verksamhetsformer för att passa dagens samhälle.

Namnet kommer från finlandssvenskan, där ’Talko’ betyder frivilligt, oavlönat lagarbete. Projektet är ett samarbete mellan yrkeshögskolan Centria & Yrkeshögskolan Novia, Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Leader Lappland 2020. Vardera samarbetspartner driver projekt för föreningsutveckling med olika fokusområden.

Leader Höga kusten ställer inom ramen för projektet frågan ”Hur skapar vi mångfald i den ideella sektorn?” och fokuserar arbetet på ungas engagemang.
Projektet har fyra delområden;

  • Attitydförändring – hur skapas en positiv bild av landsbygden där unga kan trivas och utvecklas
  • Förbättrade förutsättningar för att unga ska kunna engagera sig
  • Ökad kunskap inom föreningslivet kring hur man stöttar ungas delaktighet och engagemang
  • Fler unga som engagerar sig för landsbygdsutveckling i Höga kusten
Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten

Projektledare
Olivia Karlsson
olivia@leaderhogakusten.se

Webb och sociala medier
Ungas delaktighet

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
373 679 kr

Regional finansiering:
184 051 kr

Total finansiering
557 748 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Regionalfonden

Logo eu Strukturfond leader