Ung
landsbygds- entreprenör

Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar får utveckla sin entreprenörsförmåga under sommaren. I projektet vill initiativtagaren Technicus utveckla konceptet till att involvera ungdomar från landsbygden och även göra det möjligt att utöka verksamheten till hela året.

Om projektet

Med projektet vill Technichus göra möjligheten till sommarlovsentreprenör till något som är ett attraktivt alternativ till ett sommarjobb. Projektet riktar sig till ungdomar som bor i landsbygdsområden utanför huvudtätorten i samtliga fyra kommuner i Höga Kusten. Genom projektet blir det också möjligt att utveckla affärsidéer på landsbygden. Ungdomarna kan verka där de bor och hitta stöd hos lokala krafter utan att behöva resa för att arbeta med de idéer som de vill driva och utveckla. I UNG Landsbygdsentreprenör kommer man utöka programmet utöver skolungdomar omfatta unga vuxna (20-25 år) som bor på landsbygden och är hel- eller deltidsarbetslösa eller av annan anledning har möjlighet och lust att testa på att lära sig mer om entreprenörskap. Parallellt med detta kommer Technichus  att arbeta fram en modell för att lokalsamhällena, kommunerna och organisationer ska kunna driva verksamheten vidare efter att projektet avslutats. För att nå lokala föreningar samarbetar projektet med LRF, Hela Sverige ska leva och olika lokala turismorganisationer.

Technichus kommer under 2017 att arbeta fram en modell för arbetet med UNG landsbygdsentreprenör. Inför detta har man redan skapat kontakt med samarbetspartners och lokala representanter från olika orter i regionen, som ska hjälpa till med kontakterna till föreningar och lokala entreprenörer samt med samarbetspartners. Under våren 2017 kommer landsbygdshandledare att utbildas i metoden för sommarlovsentreprenörer.

För ungdomarna inleds projektet med en startvecka tillsammans med övriga sommarlovsgrupper. Därefter kommer ungdomarna att driva sitt företag i den egna bygden. Det som är nytt för just UNG landsbygdsentreprenör är bl.a. att ungdomarna kommer få en egen lokal mentor som kan stötta och bolla idéer med dem, att lokala företag kommer att involvera och ge tips om tjänster och produkter som är efterfrågade i deras område och att projektet kan genomföras andra tider på året för de ungdomar som är mellan 20-25 år.

Målet med projektet är 120 st landsbygdsungdomar 15-25 år ska kunna prova på entreprenörskap i praktiken. Detta ska ske under sommaren 2016-2019 samt minste en grupp vid annan tidpunkt på året. Man vill även engagera vuxna på landsbygden som stöd till ungdomar som i framtiden vill bli en del av bygdens företagare. På sikt är målsättningen att utveckla en permanent verksamhet för entreprenörsutveckling för unga på landsbygden. Detta så att kunskapen ökar  hos dessa om entreprenörskap, låter dem prova sina egna idéer, öka förståelsen för möjligheterna det finns att driva företag på landsbygden och förändra synen och inspirera unga till att driva företag på landsbygden.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Technichus i Mittsverige AB

Projektledare
Annika Winhagen
Tel: 070-688 90 93
Epost: annika.winhagen@technichus.se

Webb och sociala medier
Technicus

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
2 364 610 kr

Regional medfinansiering
611 970 kr

Offentligt stöd från projektägaren:
187 291 kr

Total finansiering
3 163 871 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond