Odling med akvaponi

Intresset för såväl enskild som gårds- eller företagsanknuten odling ökar allt mer. Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora odlingsanläggningar som finns idag, som kan möta privatpersoners intresse och små och medelstora företags behov.

Utveckling av anläggningar för odling med akvaponi

Syftet med projektet är att med utgångspunkt från de resurser, kunskaper och erfarenheter, som finns vid och i nätverket kring Peckas Naturodlingars ursprungsanläggning på Kattastrand i Härnösand, utveckla olika typer av odlingsanläggningar baserade på akvaponi.

Det långsiktiga målet är att projektet och den ekonomiska föreningen VISUS Ekonomisk Förening kan kunna vara ett centrum för utveckling och spridning av idéer och kunskaper kring odling i små och medelstora anläggningar för privatpersoner , institutioner och företag. VISUS vill också fungera som ett socialt företag som genom arbetsträning och rehabilitering kan hjälpa människor in på arbetsmarknaden som anställda eller som egenföretagare.

Projektet avser att utveckla små och mellanstora utrustningar/hela anläggningar för akvaponisk odling till nytta för såväl privatpersoner och företag som vill komplettera och utveckla sin verksamhet med en mellanstor anläggning för odling med akvaponi som bärande idé.

I Härnösand vill man skapa ett nationellt centrum för forskning, utveckling och innovation inom Foodtech. Projektet stärker denna idé och kan inspirera och stötta företag och personer intresserade av utveckling av nya ekologiskt hållbara metoder för odling. Genom VISUS samarbete med Härnösands folkhögskola möjliggörs längre och kortare utbildningar öka kunskapen och förmedla erfarenheter till såväl privatpersoner som företagare.

Det långsiktiga målet är att projektet och VISUS Ekonomisk Förening kan kunna vara ett centrum för miljödriven tillväxt samt utveckling och spridning av idéer och kunskaper kring odling i små och medelstora anläggningar för privatpersoner, institutioner och företag

Om projektet

Projektperiod

Projektägare
VISUS Ekonomisk Förening

Projektledare
Nawras Alashour
Tel: 073-639 43 11
Epost: nawrasalashour@hotmail.com

Webb och sociala medier
Webbplats

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
582 789 Kr

Regional medfinansiering
200 062 Kr

Egen finansiering:
86 984  kr

Total finansiering
869 835 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur: Regionalfonden

Logo eu Strukturfond leader