Odling med akvaponi

Intresset för såväl enskild som gårds- eller företagsanknuten odling ökar allt mer. Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora odlingsanläggningar som finns idag, som kan möta privatpersoners intresse och små och medelstora företags behov.

Utveckling av anläggningar för odling med akvaponi

Syftet med projektet är att med utgångspunkt från de resurser, kunskaper och erfarenheter, som finns vid och i nätverket kring Peckas Naturodlingars (idag Agtira) ursprungsanläggning på Kattastrand i Härnösand, utveckla olika typer av odlingsanläggningar baserade på akvaponi.

Det långsiktiga målet är att projektet och den ekonomiska föreningen VISUS Ekonomisk Förening kan kunna vara ett centrum för utveckling och spridning av idéer och kunskaper kring odling i små och medelstora anläggningar för privatpersoner , institutioner och företag. VISUS vill också fungera som ett socialt företag som genom arbetsträning och rehabilitering kan hjälpa människor in på arbetsmarknaden som anställda eller som egenföretagare.

Projektet avser att utveckla små och mellanstora utrustningar/hela anläggningar för akvaponisk odling till nytta för såväl privatpersoner och företag som vill komplettera och utveckla sin verksamhet med en mellanstor anläggning för odling med akvaponi som bärande idé.

I Härnösand vill man skapa ett nationellt centrum för forskning, utveckling och innovation inom Foodtech. Projektet stärker denna idé och kan inspirera och stötta företag och personer intresserade av utveckling av nya ekologiskt hållbara metoder för odling. Genom VISUS samarbete med Härnösands folkhögskola möjliggörs längre och kortare utbildningar öka kunskapen och förmedla erfarenheter till såväl privatpersoner som företagare.

Det långsiktiga målet är att projektet och VISUS Ekonomisk Förening kan kunna vara ett centrum för miljödriven tillväxt samt utveckling och spridning av idéer och kunskaper kring odling i små och medelstora anläggningar för privatpersoner, institutioner och företag

Hållbara grönsaker för utbildning och butik

”Stöd från Leader Höga Kusten möjliggjorde utveckling av hydroponisk odling i butik och för utbildning.”

Mer om projektet

Visus kontaktade och fick projektstöd från Leader Höga kusten för att kunna utveckla små och medelstora anläggningar med sk Akvaponi. Akvaponisk odling är en metod för kombinerad odling av växter i vatten samt fiskodling i ett slutet, miljövänligt odlingssystem.

I leaderprojektet arbetade Nawras Alashour som projektledare och i projektet byggdes såväl akvaponiska som hydroponiska odlingssystem.

Tack vare projektet har de skaffar sig erfarenheter som gör att de kan tillhandahålla växthuset som byggsats som ett fungerande system nu efter projekttiden. VISUS ekonomisk förening har fått förfrågan från Härnösands kommun att arbeta vidare med hydroponisystem (odlingsbäddar, pumpar och annan utrustning för växthus) inom ramen för projektet ”Stadsnära odling”.

Under projektets gång har också ett nytt företag växt fram. I det nybildade bolaget Blågrön Odling AB förstod de ganska snart att den affärsmodell och den produkt de tänkt utveckla innehöll för många hinder för de som skulle köpa och använda den.

Nawras Blågrön Odling

– När vi började prata med våra blivande kunder förstod vi att det krävs många olika typer av tillstånd för att få odla fisk i tex en matbutik. Vilket gör att tröskeln för att investera i ett system som både odlar fisk och grönsaker blir för hög, säger Olof Frensborg huvudägare i BlåGrön Odling AB

Med den insikten bestämde de sig att ta bort fiskdelen i produktionen och behålla grönsaksodlingen. Akvaponi blev Hydroponi, där hydroponi är grönsaksodling i vatten och näringen från fiskens avföring ersätts med en särskild näringslösning.

Nawras Alashour anställdes av det nya bolaget och har haft huvudansvaret för att anpassa och utveckla den produkt, nu anpassad för bladgrönt i butik och på restaurang, som nu finns på Ica Kvantum i Kvissleby. Från början odlades det bara basilika, men nu odlas och produceras även koriander och persilja.

Det av Visus genomförda projektet, som gav upphov till BlåGrön Odling AB, är ett bra exempel på en idé och ett projekt som under projektets gång kommit fram till värdefulla insikter som gjort det möjligt för dem att skapa en produkt, så att den passar marknaden bättre. Både vad gäller för kommersiell bruk och för utbildning – säger Felicia Edholm projektcoach på Leader Höga Kusten.

I projektet har det också tagits fram växthus med hydroponisk odling anpassade för utbildning. Där Härnösands folkhögskola är de första som kommer att använda sig av växthuset i sin utbildning.
Vidare kommer Visus att genom ett framtida samarbete med BlåGrön Odling kunna uppfylla deras sociala ambitioner med att ge syssselsättning åt personer långt från arbetsmarknaden. VISUS förväntas bl a kunna leverera försådda plantor och odlingspuckar.

BlåGrön Odling AB håller just nu på med utvecklingen av version 2 av deras odlingssytem och hoppas kunna nå ut till fler som vill odla grönsaker på ett hållbart och effektivt sättsätt.

Nawras Blågrön Odling
Om projektet

Projektperiod

Projektägare
VISUS Ekonomisk Förening

Projektledare
Nawras Alashour
Tel: 073-639 43 11
Epost: nawrasalashour@hotmail.com

Webb och sociala medier
Webbplats

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
582 789 kr

Regional medfinansiering
200 062 kr

Egen finansiering:
86 984  kr

Total finansiering
869 835 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur: Regionalfonden

Logo eu Strukturfond leader