Utvecklingsplan Lugnvik

Projektet ska skapa ett än mer inkluderande, trivsammare och tryggare samhälle att bo, leva och verka i.

Om projektet

Efter att tillsammans med Kramfors Kommun bedrivit ett Vinnova-finansierat projekt som omfattat visionsarbete och medborgardialoger för att peka ut riktningen för Lugnviks framtid, beviljas nu Lugnviks IF medel för att göra verklighet av planerna. Projektet ska skapa ett än mer inkluderande, trivsammare och tryggare samhälle att bo, leva och verka i.

Projektet fokuserar på tre områden:
1) Fler aktiviteter för alla åldrar
2) Bättre förutsättningar för möten och utbildning och
3) Energi- och klimatsmart energianvändning

Insatserna lokaliseras till två platser; Skatan och Föreningscenter. Skatan utvecklas med bland annat ny brygga, grillplatser och förbättringar av ridbanan. Föreningscenter rustas både inom- och utomhus med ny energieffektiv uppvärmning och solceller, plats för nya möten och verksamheter i den gamla skolans lokaler samt en ny attraktiv utemiljö. Utemiljön utrustas med bland annat grillplats och förbättrad boulebana, samtidigt som elljusspåret får ny dragning och kopplas ihop med föreningscentra.

BILD PÅ LINNEA EGNOR BYSTRÖM
Om projektet

Projektperiod
vt 2024 – vt 2026

Projektägar
Lugnviks Idrottsförening Olympia

Projektledare
Tommy Sjölund
072 544 24 47
info@handlarns.se

Webb och sociala medier
Facebook

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 750 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden