Vårdkasen outdoor

Projektet ”Vårdkasen, ett friluftsliv för alla” syftar till att skapa förutsättningar för fler företag, tjänster och aktiviteter i området genom att attrahera fler besökare, främst barn, barnfamiljer och äldre.

Om projektet

Projektet ”Vårdkasen, ett friluftsliv för alla” syftar till att skapa förutsättningar för fler företag, tjänster och aktiviteter i området genom att attrahera fler besökare, främst barn, barnfamiljer och äldre.

På Vårdkasen saknas i dag en sammanhållen infrastruktur för aktiviteter med tydliga entréer, skyltning med information om området och vilka platser som kan besökas samt kvalitetssäkring för leder för vandringen och cykling. Projektet vill göra det möjligt för en bredare målgrupp att cykla på vårdkasen genom att skapa cykelleder med bättre underlag så att fler kan ta del av den aktiviteten.

En viktig del i projektet är att skapa möjligheter för åretruntaktiviteter utöver de traditionella vinter eller sommaraktiviteterna som i dag görs på Vårdkasen.

Projektet vill även bidra till utökade aktiviteter för unga och barnfamiljer på toppen av vårdkasen där en skillpark/ teknikbana ska byggas som blir en delslinga till den nya cykelleden. Likt en pumptrack men placerad i skogen som följer den naturliga topografin skapas en ny aktivitet som ökar attraktionen för hela området. Det saknas också en naturlig mötesplats där besökare kan samlas och där flera olika aktiviteter kan utgå ifrån. Projektet vill skapa en tillgänglighetsanpassad mötesplats på toppen av vårdkasen där det idag finns flera evenemang som varje år arrangeras i området. Denna ska besökare, föreningar och företag kunna nyttja.

Om projektet

Projektperiod
vt 2024 – ht 2025

Projektägar
Härnösands kommun

Projektledare
Henrik Petré
070 190 83 98
henrik.petre@harnosand.se

Webb och sociala medier
harnosansdkommun.se

 

Projektet i media
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 646 378 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden