Vi landsbyggare

Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet och på så sätt skapar en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft? Det var frågan som Leader ställde sig och ur det växte ett projekt som arbetar med opinionsbildning, inspiration och att skapa Landsbyggaredagar för de som bygger vår landsbygd i Höga Kusten.

Om projektet

Leader arbetar med landsbygdsutveckling och bland annat genom arbeta för ett bättre entreprenörsklimat i Höga Kusten. I projektet ”Vi Landsbyggare” arbetar vi tillsammans med våra partners med att lyfta några av de entreprenörer och föreningar som står för entreprenörskraften på olika vis (Landsbyggare).

I projektet kommer vi även att arrangera en inspirerande nätverksdagar som ger inspiration, innovation och förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan företag och föreningar. Vi ska även arbeta med opinionsbildning att få andra att förstå vilken drivkraft det redan finns i regionen.

För att ge förutsättningar för nya innovativa samarbeten har vi börjat arbeta med Landsbyggaredagen som ska bidra till att lyfta existerande verksamheter genom t.ex. skuggstyrelser. Under våren och sommaren tas filmer och foton fram för att sprida den attraktiva bilden av landsbygdens verksamheter.

Tanken är att nå ut med inspirationen till potentiella hemvändare, som kan få upp ögonen för allt det positiva som följer med att bo och leva på landsbygden. Vi vill också visa upp för oss som redan bor här, vilken drivkraft och kreativitet som lever på landsbygden. Leader kommer även att arbeta med opinionsbildning genom att skriva debattartiklar och genom att ta en aktiv del i bl.a. Landsbygdsriksdagen som arrangeras i Höga Kusten 2018.

”För mig betyder just möjligheten till ett liv på landsbygden att jag orkar det tempo och de resor som mitt arbete innebär. Kontraster som gör att den enkelhet jag känner hemma ger mig energi på jobbet.”

Träffa våra landsbyggare

Är det på landsbygden du vill bo och leva? I filmen får du träffa fem olika Landsbyggare som också började med en en längan och en dröm att förverkliga ett liv på landsbygden i Höga Kusten.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten

Projektledare
Jenny Edvinsson 
Epost: jenny@leaderhogakusten.se

Webb och sociala medier
Webbplats

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 422 616 Kr

Regional finansiering:
700 692 SEK

Total finansiering
2 123 308 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logo eu Strukturfond leader