Ansöka

Bedömer styrelsen att er intresseanmälan har förutsättning att beviljas projektstöd är det dags att göra en ansökan om stöd i Jordbruksverkets system. Våra projektcoacher hjälper er genom processen.

Positivt besked om intresseanmälan?

För att få stöd från Leader Höga Kusten måste er projektidé gå i linje med vår strategi och rymmas inom något av våra tre insatsområden, en första bedömning av detta gör Leader Höga Kustens styrelse med hjälp av er intresseanmälan. Har ni fått återkoppling om att styrelsen bedömer att er idé har potential att beviljas leaderstöd, ja då är det dags att öra en ansökan i Jordbruksverkets system!

Har ni inte lämnat in en intresseanmälan för bedömning? Då behöver ni gå tillbaka till Steg 1.

1. Boka tid med er projektcoach

I samband med att vi skickar ut styrelsens återkoppling på er intresseanmälan, ber vi er också återkomma med en mötestid för att gå igenom hur ansökningssteget fungerar. Tillsammans med projektcoachen går ni igenom den återkoppling ni fått av styrelsen, det kan till exempel handla om saker ni behöver förtydliga eller välja inriktning kring. Vi går också igenom innehållet på denna sida och hur ni förbereder er för att skicka in er ansökan.

Projektcoachen finns sedan med er under hela ansökningsprocessen för att svara på frågor och fungera som bollplank. Precis som när ni skrev er intresseanmälan behöver ni ha koll på innehållet i vår strategi, våra villkor och våra urvalskriterier. Behöver ni fräscha upp minnet, finns all information här.

2. Ansök om fullmakt hos Jordbruksverket

För att kunna göra en projektansökan hos Jordbruksverket behöver den person som ansvarar för inlämnandet av ansökan ha fullmakt för detta. Det tar några dagar att få fullmakten så det är viktigt att ni gör detta så snabbt som möjligt. Fullmakten söks via en särskild blankett och skickas per post till Jordbruksverket.

Bild på kvinna som jobbar vid datorn

3. Skriv er ansökan i Jordbruksverkets system

När fullmakt är på plats är det dags att påbörja ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Hitta rätt till e-tjänsten

Gå in på www.jordbruksverket.se och logga in på Mina sidor (längst upp i högra hörnet) med Bank-ID. Välj den organisation du ska representera och skriv er ansökan. Om du inte ser organisationen du representerar har fullmakten ännu inte slagit igenom.

För att din ansökan ska bli komplett behöver du bifoga:

  • En budgetmall. Innehåller projektet investeringar måste ni även bifoga två jämförbara offerter för investeringen. Även andra kostnader kan komma att behöva offert, ta stöd av er projektcoach för att avgöra när det behövs.
  • Ett likviditetsintyg som visar att ni har möjlighet att ligga ute med utgifter motsvarande ca 30% av projektstödet ni vill söka; exempelvis kontoutdrag, balansräkning eller lånelöfte. Detta behövs eftersom stödet betalas ut först när ni har haft kostnaderna.
  • Avsiktsförklaring/samarbetsavtal eller liknande med de organisationer ni ska samarbeta med under projekttiden. I dokumentet behöver framgå vad varje organisation med ska bidra med till projektet, samt vilken nytta man har av projektets resultat.
  • Motivering indikatorer. För att kunna mäta om projektet når sina mål, behöver varje projekt ange målvärden (indikatorer). Jordbruksverket har inte teknikstöd för att göra detta i e-tjänsten ännu, därför behöver ni fylla i en separat bilaga med målvärden och motiveringar till varför dessa är rimliga.

Nedan kan ni ladda ner de dokument ni behöver.

Bild på en checkbox

4: Inlämning och beslut

Ansökan behöver lämnas in i Jordbruksverkets system tre veckor innan Leader Höga Kustens styrelse sammanträder för prioritering av projekt. Aktuella datum hittar ni i vår kalender.

Om styrelsen beslutar att bifalla er ansökan ska Jordbruksverket formellt godkänna projektet. Att få formellt beslut från Jordbruksverket tar ofta tre till fem månader. Ni får dock besked om Leader Höga Kustens prioritering inom ett par dagar efter styrelsemötet. Väljer ni att starta projektet innan Jordbruksverket har fattat sitt beslut görs det på egen risk.