Beredda byar

– ett beredskapsprojekt över kommungränserna. Riktar sig till allmänheten i kommunerna Örnsköldsvik och Sollefteå och bygger på ett underifrånperspektiv där lokala föreningar har fört in behovet till kommunerna via landsbygdsråden.

Om projektet

”Beredda byar” riktar sig till allmänheten i kommunerna Örnsköldsvik och Sollefteå och bygger på ett underifrånperspektiv där lokala föreningar har fört in behovet till kommunerna via landsbygdsråden.

Projektet kommer pågå under två år och kommer under tiden att erbjuda kunskapspaket inom klimat och lokal beredskap, framtagande av beredskapsplaner, möjlighet till investeringsmedel kopplat till lokala behov och erfarenhetsutbyte till ca fem bygder per kommun.

Projektet kommer alltså att bidra till lokal samhällsutveckling och klimatdialoger, genom att öka kunskapsnivå kring beredskap, klimatanpassning och grön omställning, och uppmuntra samt skapa förutsättningar för gemensam handling tillsammans med fler nya målgrupper. Att skapa förutsättningar för människor med ett beredskaps och/eller klimatintresse att samlas kring dessa frågor ökar även den sociala sammanhållningen och höjer därmed platsattraktiviteten och bidrar till
att fler nya grupper inkluderas i utvecklingsarbetet.

Projektet ska arbeta utifrån tre arbetspaket med fokus på:
• Klimatberedskap
• Lokala energilösningar och matberedskap
• Lokal beredskap och beredskapsplaner

Kunskapspaketen genomförs på lokal nivå hos bygder som vill delta i processen. Arbetsprocessen ska dokumenteras och kan sedan nyttjas av fler bygder som vill genomföra insatser på området.

– Byar får anmäla intresse och vi kommer att jobba med de byar som är intresserade. Då även att ta fram material för att man ska kunna jobba vidare med de här frågorna med andra som är intresserade även efter projektet. Att ta fram ett koncept med kunskap helt enkelt. Fokus är insatserna i bygderna och hitta arbetssätt, men framförallt att kunna vara ute i bygderna och genomföra detta på ett antal ställen.

/Linnea Egnor Byström

BILD PÅ LINNEA EGNOR BYSTRÖM
Om projektet

Projektperiod
VT 2024 – VT 2026

Projektägar
Örnsköldsviks kommun

Projektledare
Linnéa Egnor Byström
070-777 00 75
linne.egnor.bystrom@ornskoldsvik.se

Webb och sociala medier

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 608 500 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden