Sagaleden

Örnsköldsviks kommun arbetar tillsammans med aktörer från tre norska och två andra svenska kommuner för att skapa en led för skoter och hundspann som sträcker sig från Atlantkusten i Norge till Bottenhavet i Sverige. 

Om projektet

Örnsköldsviks kommun arbetade tillsammans med aktörer från tre norska och två andra svenska kommuner för att skapa en led för skoter och hundspann som sträcker sig från Atlantkusten i Norge till Bottenhavet i Sverige. I projektet samarbetade kommunerna med företag och föreningar för att undersöka möjligheten att förverkliga Sagaleden – från kust till kust.

Projektet, som var en förstudie, syftade till att utreda förutsättningar för vilka insatser som behöver genomföras för att Sagaleden ska bli den gamechanger den har förutsättningar att bli. Målet med förstudien va att ta fram en väl genomarbetad och förankrad utredning om vad som behövs för att gå från möjlighet till verklighet.

På lång sikt ska Sagaleden bli en omtalad och känd besöksanledning. Sagaleden kommer korsa Skandinavien från Mosjön via Grane, Hattfjelldal, Vilhelmina och Åsele till Örnsköldsvik – hav till hav, världsarv till världsarv, över bergskedjan Skanderna, genom sägner och historia. Leden, genom en  av Europas sista vildmarker, kommer att bli ca 550 km lång och matcha dagens och framtidens ökande efterfrågan på aktivitets- och äventyrssemestrar. En ökad tillströmning av besökare ger möjligheter för företag, boende och föreningar i områdena runt leden. Sagaleden har även potential att förlänga och förstärka nuvarande turistsäsong och ge Höga Kusten ett starkare vintervarumärke.

Om projektet

Projektperiod

Projektägare
Örnsköldsviks Kommun

Projektledare
Maria Nygren
Tel: 073-275 40 13
Epost: maria.a.nygren@ornskoldsvik.se

Webb och sociala medier
Webbplats

Projektet i media
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
221 100 kr

Regional medfinansiering
75 900 Kr

Offentligt stöd från projektägaren:
33 000 kr

Total finansiering
330 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond