Intresseanmälan

Just nu finns det möjlighet att lämna in en förenklad idéskiss, som vi återkopplar i mån av tid under vår/höst. Våra projektcoacher kommer att återkoppla idéskisser som kommer in så snart det är möjligt.

Lämna in en idéskiss

Vi har hållit ett högt tempo under 2023 och början av 2024, där vi beviljat många både små och stora projekt på total omkring 12 miljoner. Under 2024 kommer vi göra en del förändringar i personalstyrkan och därför sänka tempot lite, vi kommer av den anledningen pausa möjligheten att lämna in intresseanmälningar fram till hösten/vintern 2024. Vi återkommer med exakt datum.

Svarstiden via kontaktformulär, mejl och telefon blir under denna period något längre än vanligt. Bakom kulisserna kommer vi jobba för fullt med att introducera vår nya medarbetare.

Det finns möjlighet att lämna in en förenklad idéskiss, som vi återkopplar i mån av tid under vår/höst. Använd dokumentet nedan för att formulera er idé. Våra projektcoacher kommer att återkoppla idéskisser som kommer in så snart det är möjligt.

 

Idéskiss

Använd formuläret nedan för att formulera er idé.

Strategi

Information om våra mål, insatsområden och principer.

 

Villkor och Urvalskriterier

När Leader Höga Kustens styrelse ska bedöma intresseanmälningar och ansökningar används våra villkor och urvalskriterier.

Villkor är krav som ett projekt måste uppfylla för att kunna få stöd. Urvalskriterier är till för att prioritera mellan ansökningar, med kriteriernas hjälp kan de projekt som bäst bidrar till genomförandet av leaderområdets strategi väljas ut. Urvalskriterier uppfylls i varierande grad och poängsätts därefter.

I listan till höger laddar ni ner de urvalskriterier som är aktuella för er intresseanmälan. Urvalskriterierna använder ni som stöd för att se vad er idé/Intresseanmälan behöver innehålla för att beviljas stöd.

Vill ni utreda en idé? Då finns särskilda villkor och urvalskriterier för förstudiestöd.

Ett hållbart näringsliv

Bidra till en attraktiv plats, hållbar omställning och inkludering och mångfald.

Det kan exempelvis handla om: 

 • Paketera hållbara Höga Kusten-upplevelser för att fler ska kunna besöka och driva företag i Höga Kusten 12 mån/ året.
 • I samverkan mellan företag & föreningar skapa affärsmodeller som gynnar såväl klimat som människor.
 • Utveckla affärsidéer som har fler värden än bara ekonomiska; ex cirkulär ekonomi och social inkludering.

Ladda ner villkor & urvalskriterier:

Bild på Bondbönorna

Attraktiva platser

Stärker Höga Kustens attraktivitet att bo, leva, verka och besöka.

Det kan exempelvis handla om:

 • Utveckla besöksnäringen i samverkan med lokalbefolkning, markägare och lokala företagare.
 • Stärka den sociala sammanhållningen genom att involvera fler och nya grupperi bygdens utvecklin.
 • Öka tillgången till service genom samverkan och digitala lösningar.
 • Öka tillgången till attraktiva året-runt-boenden.

Ladda ner villkor & urvalskriterier:

Bild på tjej som cyklas MTB

Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

Det är tillsammans med engagemang vi skapar utveckling. Inkluderande och hållbara samhällen bidrar till innovation.

Det kan exempelvis handla om:

 • Utveckla aktiviteter och strukturer för att inkludera fler i civilsamhälle och näringsliv.
 • Skapa meningsfull fritid för fler.
 • Skapa samsyn om varumärket Höga Kusten.
 • Utveckla delningsekonomin.
 • Skapa aktiviteter som stärker såväl fysiskt som digitalt engagemang.

Ladda ner villkor & urvalskriterier:

Bild på barn på en klippa

Syftet med intresseanmälan är att i ett tidigt skede göra en bedömning om idén har förutsättningar att bli ett leaderprojekt. Det spar energi och arbete både för er, Leaders personal och styrelse. Det är Leader Höga Kustens styrelse som bedömer inkomna intresseanmälningar, styrelsen samlas regelbundet för att ge bidra med sina erfarenheter från tidigare utveklingsprojekt och ge återkoppling på idén. Styrelsen består av representanter från offentlig, ideell och privat sektor, ni kan se alla ledamöter här.

Bedömer styrelsen att idén har förutsättningar att klara villkor och urvalskriterier, hjälper projektcoachen er att ta nästa steg och skriva en ansökan i Jordbruksverkets system. Bedömer styrelsen att idén inte kommer klara villkor och urvalskriterier, hjälper projektcoachen er att se om det finns andra alternativ till finansiering.

Sara Taub Mkelle, projektägare Nordingrå Konstby

”Intresseanmälan gjorde att vi fick tillgång till all den kompetens som finns hos Leader redan på idéstadiet. Det gjorde att vårt projekt var väl genomarbetat när vi skulle skriva en ansökan i Jordbruksverkets system och i förlängningen att vårt projekt har större chans att lyckas.”

Peter Sundström, Leader Höga Kustens styrelse

”Intresseanmälan är ett jättebra sätt för oss i styrelsen att få en överblick av vilka idéer som är aktuella i Höga Kusten just nu. Det är också bra att i ett tidigt skede nyttja styrelsens kompetens och erfarenhet i form av tips och feedback till idébäraren”