Intresseanmälan

Det tredje steget i processen att söka projektstöd är att skriva en intresseanmälan, ni behöver alltså ha gjort Steg 1 och 2 innan ni påbörjar en intresseanmälan. En intresseanmälan ger både oss och er möjlighet att tidigt ställa frågor, ge återkoppling, göra justeringar och helt enkelt ge idén så bra förutsättningar som möjligt.

Vi är redo!

Nu när ni haft kontakt med en av våra projektcoacher har ni rätt bra koll på vad ni behöver tänka på och hur ni ska fylla i intresseanmälan. Dyker det upp frågor under tiden ni skriver intresseanmälan, hör av er till coachen för att få hjälp vidare. Vi finns till för att stötta er skriva och genomföra bra projekt!

Nedan hittar ni de dokument ni behöver för att skriva intresseanmälan.

Oj! Vi har missat Steg 1 och 2

Ingen fara! Ni tar det bara från början. Klicka er vidare nedan och följ stegen så ses vi här snart igen.

Intresseanmälan

Här laddar ni ner mallen ni använder för att skriva er intresseanmälan.

Strategi

Information om våra mål, insatsområden och principer.

 

Villkor och Urvalskriterier

När Leader Höga Kustens styrelse ska bedöma intresseanmälningar och ansökningar används våra villkor och urvalskriterier.

Villkor är krav som ett projekt måste uppfylla för att kunna få stöd. Urvalskriterier är till för att prioritera mellan ansökningar, med kriteriernas hjälp kan de projekt som bäst bidrar till genomförandet av leaderområdets strategi väljas ut. Urvalskriterier uppfylls i varierande grad och poängsätts därefter.

I listan till höger laddar ni ner de urvalskriterier som är aktuella för er intresseanmälan. Urvalskriterierna använder ni som stöd för att se vad er idé/Intresseanmälan behöver innehålla för att beviljas stöd.

Vill ni utreda en idé? Då finns särskilda villkor och urvalskriterier för förstudiestöd.

Insatsområde

Ett hållbart näringsliv

Ladda ner villkor och urvalskriterier:

Insatsområde

Attraktiva platser

Ladda ner villkor och urvalskriterier:

Insatsområde

Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

Ladda ner villkor och urvalskriterier:

Syftet med intresseanmälan är att i ett tidigt skede göra en bedömning om idén har förutsättningar att bli ett leaderprojekt. Det spar energi och arbete både för er, Leaders personal och styrelse. Det är Leader Höga Kustens styrelse som bedömer inkomna intresseanmälningar, styrelsen samlas regelbundet för att ge bidra med sina erfarenheter från tidigare utveklingsprojekt och ge återkoppling på idén. Styrelsen består av representanter från offentlig, ideell och privat sektor, ni kan se alla ledamöter här.

Bedömer styrelsen att idén har förutsättningar att klara villkor och urvalskriterier, hjälper projektcoachen er att ta nästa steg och skriva en ansökan i Jordbruksverkets system. Bedömer styrelsen att idén inte kommer klara villkor och urvalskriterier, hjälper projektcoachen er att se om det finns andra alternativ till finansiering.

Sara Taub Mkelle, projektägare Nordingrå Konstby

”Intresseanmälan gjorde att vi fick tillgång till all den kompetens som finns hos Leader redan på idéstadiet. Det gjorde att vårt projekt var väl genomarbetat när vi skulle skriva en ansökan i Jordbruksverkets system och i förlängningen att vårt projekt har större chans att lyckas.”

Peter Sundström, Leader Höga Kustens styrelse

”Intresseanmälan är ett jättebra sätt för oss i styrelsen att få en överblick av vilka idéer som är aktuella i Höga Kusten just nu. Det är också bra att i ett tidigt skede nyttja styrelsens kompetens och erfarenhet i form av tips och feedback till idébäraren”