Destination Solberg

Projektet vill att besöksnäringen i orten ska växa och generera mer pengar till bygden vilket i sin tur ska stärka bygdens attraktivitet och lokala ekonomi.

Om projektet

Projektet vill att besöksnäringen i orten ska växa och generera mer pengar till bygden vilket i sin tur ska stärka bygdens attraktivitet och lokala ekonomi.  

Platsen SOLBERG ska utvecklas med hjälp av turism för att göra den än mer attraktiv både för besökare och de som vill bosätta sig på platsen. Man kommer att samla aktörer som arbetar inom besöksnäringen i Solberg med omnejd och gemensamt presentera solbergsbygden tillsammans med allt som finns att uppleva och upptäcka där. 

Idag har orten en lanthandel och en skidanläggning som med en stärkt besöksnäring får bättre förutsättningar att utvecklas och växa, vilket i sin tur även skapar möjligheter för fler aktörer och fler möjligheter till sysselsättning i bygden. Då turismen ständigt ökar i Höga Kusten tror man att turistnäringen har potential till att generera pengar till fler bygder, som tex. Solbergsbygden.

Om projektet

Projektperiod
ht 2023 – ht 2025

Projektägare
Bygdsam Anundsjö

Projektledare
Josefina Vigstål
073 086 13 59
verksamhetsledaren@bygdsam.org 

Webb och sociala medier
Facebooksida
Anundsjö Vildmark

 

 

Projektet i media

Facebooksida
Anundsjö Vildmark

 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
990 224 kr

Medfinansiering från sökande
110 025 kr

Total finansiering
1 100 249 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

Bild på Medfinansieras av Europeiska unionen