Så går det till

Att söka projektstöd hos Leader Höga Kusten är lite annorlunda än hos de flesta andra. Vi vill ge er så bra förutsättningar som möjligt att genomföra era idéer och vår personal stöttar er därför genom processen. 

Paus för möjligheten att lämna in intresseanmälan

Under 2024 kommer vi göra en del förändringar i personalstyrkan och därför sänka tempot lite, vi kommer därför pausa möjligheten att lämna in intresseanmälningar fram till hösten/vintern 2024. Vi återkommer med exakt datum.

Det finns möjlighet att lämna in en förenklad idéskiss, som vi återkopplar i mån av tid under vår/höst. Se mer information under ”Intresseanmälan”.

 

Fyra steg till ert projekt

Att söka projektstöd är en process i fyra steg, från idé till projektansökan. Till varje steg har vi tagit fram information och guidning för att hjälpa er genomföra er idé. Steg 1 och 2 handlar om sådant ni ska förbereda själva innan ni tar kontakt med oss, så vi får bästa möjliga förutsättningar att tillsammans arbeta med er idé.

Leader Höga Kusten är inte som alla andra, våra projektcoacher hjälper er från idé till genomförande och fungerar som både bollplank och rådgivare. Kan en idé inte finansieras genom leaderstöd, hjälper vi er vidare till annan möjlig finansiering.

Steg 1

Kom igång

Ett framgångsrikt projekt baseras på er bygds behov och drivkrafter, därför är det allra första steget att prata ihop er lokalt. I detta tidiga skede behöver ni också läsa på om Leader Höga Kustens principer, mål och insatsområden.

Steg 2

Testa er idé

När ni börjat forma er projektidé kan ni testa den här på hemsidan! Med testet får ni snabb feedback på om ni behöver tänka på något ytterligare, eller om ni är redo att ta kontakt med en projektcoach från oss.

Steg 3

Intresseanmälan

I samråd med någon av våra projektcoacher är det nu dags att skriva en intresseanmälan. Vår styrelse läser igenom, ger feedback och gör en första bedömning om idén har förutsättning att beviljas projektstöd.

Steg 4

Ansökan

Bedömer styrelsen att intresseanmälan har förutsättning att beviljas projektstöd är det nu dags att göra en ansökan om stöd i Jordbruksverkets system. Våra projektcoacher hjälper er genom processen.

Så går det till

Arbete lokalt

Här lyfter vi modiga ideér. Tillsammans utvecklar vi en hållbar plats som vi kallar våt hem. 

Stoppdatum

Möjligheten att lämna in intresseanmäan stänger. 

Styrelsemöte

En månad efter stoppdatum sammanträder styrelsen för återkoppling av er intresseanmälan.

Stoppdatum

Får er intresseanmälan grönt ljus från styrelsen, har ni ca 1-2 månader på er att skriva en ansökan i jordbruksverkets system. 

Styrelsemöte

En månad efter stoppdatum sammanträder styrelsen för prioritering av er ansökan. 

Beslut & genomförande

Prioriterar styrelsen er ansökan väntar fastställande av beslut från jordbruksverket och där efter genomförande av ert projekt. Beslut kan ta upp till 6 månader, projektet kan startas på egen risk innan fastställande.