Höga Kusten friluftsteater

Mellan 2019 och 2021 drev Lövvik idrotts- och intresseförening en Leaderfinansierad förstudie för att utreda förutsättningarna för en friluftsteater i Lövvik. Man landade i en palett av olika projekt och finansieringslösningar, där detta projekt binder ihop kulturen, friluftslivet och arrangemangen i området.

Om projektet

I korthet handlar projektet om att paketera platsens förutsättningar och bygga upp en infrastruktur som knyter samman området vid föreningshuset med närliggande målpunkter, som till exempel Höga Kusten-leden. Samtidigt ska investeringar göras så som servicebyggnad, reception, gångvägar och parkeringar, vilket ger fler möjlighet att använda Lövvik som utgångspunkt för vandring på samt stärker servicen längs leden. Detta kommer att minska trycket på andra ställen i Höga Kusten samt ger mervärden till produkten Högakustenleden.

Projektet ska skapa förutsättningar för nya besöksanledningar, leda till nya samarbeten mellan förenings- och näringsliv, skapa infrastruktur för natur- och kulturupplevelser och inte minst öka stoltheten för Lövvik, Norabygen och Höga Kusten som destiantion.

Region Västernorrland och Kramfors kommun är med och finansierar en annan etapp av utvecklingen i Lövvik, nämligen uppförandet av själva friluftsteatern. Bygdens son, Tomas Ledin, tillsammans med produktionsbolatet 2Entertain är också drivande i satsningen. 10 juli 2024 har bygdespelet Tomas skrivit premiär – vi ses där!

Första spadtaget

”Detta är ett lysande exempel på vad som kan åstadkommas genom stark drivkraft, lokalt engagemang och genom att flera aktörer samverkar”

Om projektet

Projektperiod
1 mars 2023 till 31 oktober 2024

Projektägar
Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB
Projektledare
Tommy Bergquist
070-522 80 17
tommybergquist@hotmail.com
Webb och sociala medier
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 308 102 kronor

Medfinansiering från sökande
560 615 kronor

Total finansiering
1 868 717 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden