High coast music innovation arena

Ett projekt för att möjliggöra för att fler krativa musikskapare ska kunna välja att bo och leva i attraktiva miljöer i Höga Kusten, samtidigt som världen ligger öppen för internationella affärer.

Om projektet

Studentföreningen Musikmakarna ser ett behov av att ytterligare utveckla arbetet med att positionera Höga Kusten som en av landets viktigaste områden för musikskapande och affärer inom den kreativa sektorn. Projektet ska driva High Coast Music Innovation-Arenan som utvecklings-hub och genom den långsiktigt bidra till att sätta regionen på musikkartan för framtiden. Arenan ska vara en unik och inkluderande mötesplats – både fysisk och digital – där musikbranschen kan mötas men också möta andra branscher, inhemska och globala.

Genom projektet och High Coast Music Innovation Arena kommer ett stort antal evemenamng, camps och samarbeten. I projektet köps portabla studios in för att möjliggöra musikskapande och aktiviteter runt om i området. Musikmakarna har en tradition av att arbeta med bland annat jämställdhet i musikbranschen, vilket också syns i projektets aktiviteter och mål. Projektet ska:

 

  • Arbeta för en mer jämställd musikbransch
  • Främja unga och deras musikskapande
  • Fkapa nya mötesplatser och samverkansformer
  • Fka engagemanget för den lokala utvecklingen
  • Bidra till ett mer dynamiskt och innovativt område

Ulla Sjöström – Musikmakarna

Vi vill skapa en unik Music Innovation Arena i Höga Kusten. Den ska vara tillgänglig för alla åldersgrupper och intressenter i vårt område. Den ska också knyta ihop Höga Kusten med musikbranschen i Sverige och världen och bidra till nya möten, ökad kreativitet och fler affärer.

Om projektet

Projektperiod
2021 – pågående

Projektägare
Studentföreningen Musikmakarna

Projektledare
Oscar Sundelin
Tel: 073 – 03 58 156
Epost: oscar@oscarsundelin.com

Webb och sociala medier

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 148 000 kr

Total finansiering
1 148 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond