Jobba och lev i bygd

Örnsköldsviks kommun vill hitta nya sätt att samverka. Mellan kommun och föreningar, mellan företag och bygder och även allihop tillsammans i trepartnerskap.

Om projketet

Projektet ämnar skapa en plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet i Örnsköldsviks kommun med extra fokus på arbetsmarknaden. Det kommer att utvecklas en webbshop där personer utan tidigare kännedom om platsen ska få ta del av tjänster såsom en inflyttarlots som exempelvis kan förmedla möjligheter utifrån ett inflyttarperspektiv. Det kommer även skapas en tydligare koppling mellan erbjudandet om landsbygdens livsmiljö och karriärutbudet och genomföra riktade aktiviteter.

Målsättningen med projektet är att:

 • Aktiv samverkan mellan företag och bygderna samt mellan Destination Jobb och företagen i bygderna. Destination Jobb är en ekonomisk förening för arbetsgivare som vill samverka över branschgränser med kompetensförsörjning.
 • En inventering har genomförts kring behoven från företagen i bygderna och hur detta kopplas ihop med de arbete som sker i bygdernas föreningar.
 • Ett koncept för inflyttare att ”shoppa sin plats”, en webbshop för inflyttare, har skapats på plattformen Jobba & Lev med ett tydligt landsbygdsinnehåll. En tjänst som ej finns idag.
 • Anpassat och platsspecifikt kampanjmaterial har tagits fram för att paketera minst 3 bygder och företagens behov och möjligheter.
 • Minst en rekryteringskampanj kopplat till arbetsgivarna ute i bygderna genomförs under projekttiden som sedan utvärderas.
 • Undersökt och påbörjat arbetet med inflyttningslots som stöttar både bygderna och arbetsgivare.
 • Minst två nya företag/utvecklingsidéer etableras i Höga Kusten under projekttiden på grund av projektets aktiviteter.
 • Minst 3 företag använder sig av rekryteringsmaterialet för att framgent arbeta med kompetens-försörjning.
 • Minst 50 personer har tagit del av inflyttarwebbshopen.
 • Företagen uppger att deras förmåga att rekrytera har förbättrats.
 • Företagen uppger att deras samverkan med de lokala företagen har förbättrats.

I slutändan kommer detta projekt skapa och kommunicera ett material som möter upp företagens behov av inflyttning och kompetens, vilket bidrar till att bygderna runt omkring Örnsköldsvik fortsätter utvecklas till mer levande orter.

Jon Moreus – Projektledare

”För att vara attraktiva som arbetsgivare behöver vi lyfta fram vår attraktiva plats”

Samverkan skapar nytta

I Örnsköldsviks kommun finns ett behov bland företagen av att få tag på kompetetent personal. En viktig del i det är att lyfta fram fördelarna med att bo på landsbygden i Örnsköldsvik. Vilket är precis det som projektet Jobba och lev i bygd hjälper till med.

Jon Moreus Projektledare

I projektet har en plattform och en webbsida skapats https://www.jobbaochlev.se/. Här visar de upp allt vad Örnsköldsvik har att erbjuda. Allt från jobb, fritid till boende och skolor. På plattformen finns en webbshop där den intresserade kan fylla i sina preferenser kring boende, jobb, fritid etc. Webbshoppen visar sedan (med utgångspunkt från de val som gjorts) vilka olika möjligheter det finns .

Den intresserade kan även få hjälp via inflyttarlots och andra tjänster som kommunen erbjuder.

Projektledaren Jon Moreus vill lyfta fram strykan i att samverka. Genom de intervjuer de har gjort i projektet har de fått en tydlig bild av de gemensamma behoven, men det är när näringsliv, kommunen och föreningar går ihop och gör någonting tillsammans som det blir verkstad på riktigt.

Jon Moreus Projektledare

Om projektet

Projektperiod
2016 – 2022

Projektägare
Destination Jobb Örnsköldsvik ekonomisk förening

Projektledare
Jon Moraeus
Tel: 076-1339056
Epost: jon.moraeus@ornskoldsvik.se

Webb och sociala medier
Jobba och lev

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
969 798 kr

Övrig offentlig medfinansiering:
320 033 kr

Total finansiering
1 289 831 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Regionalfonden

Eu logga Landsbygdsfond