kortare engagemang

Leader Höga Kusten vill med Kortare insatser för ökat engagemang uppmuntra föreningar att inkludera fler i bygdens utveckling och samtidigt skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.

Om projektet

Starka landsbygder bygger på engagemang, en bredd av engagemang och engagerade människor behövs för att nya idéer och perspektiv ska kunna drivas. Genom att bjuda in och möjliggöra för fler att delta i bygdens utveckling, stärks den lokala identiteten och platsens attraktivitet.

Leader Höga Kusten vill med Kortare insatser för ökat engagemang uppmuntra föreningar att inkludera fler i bygdens utveckling och samtidigt skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer. Exempel på projektidéer som kan tänkas godkännas är sådana som planerar att upprusta/uppföra mötesplatser, evenemang, nya aktiviteter och nya verksamheter.

Exempel på projektidéer som kan tänkas godkännas är sådana som planerar att upprusta/uppföra mötesplatser, evenemang, nya aktiviteter och nya verksamheter.

Observera att stödet kan inte sökas för:

  • Befintlig verksamhet
  • Redan genomförda aktiviteter
  • Investeringar

Om stödet

Sökbart maxbelopp: Max 50 000 kr

Stödnivå: 100%

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet med minst 30 % ideell tid (1 h = 220 kr)

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Genomförda insatser

Bild på Docksta Hamn

Mötesplats Docksta Hamn

Syftet med insatsen är att på sikt öka intresset för unga att engagera sig i båtlivet i området, att utöka antalet platser för fritidsbåtar vid hamnen i Docksta, samt att frigöra platser så att det blir möjligt för lite mindre båtar, som ungdomar kan förtöja vid bryggorna. För vi behöver flera unga båtägare.

Om projektet

Projektägare: UllångersFjärdens Båtklubb

Plats: Kramfors

Beviljat leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt:
Kent Vigren kent.a.vigren@gmail.com

Allmän badplats vid Nässjön

Byåkers intresseförening är en nystartad förening som vill bidra till att skapa en attraktiv boende och besöksmiljö i området. Syftet med insatsen är utveckla den badplats som finns i Byåker, Nässjön. Platsen har tidigare varit en attraktiv badplats för både lokalbor och besökare. Insatsen är ett verktyg för föreningen att skapa ökad delaktighet och inkludering av personer som bor i bygden. Badplatsen blir en start att skapa en gemensam mötesplats och bidra till en levande landsbygd för nya och befintliga invånare.

 

Om projektet

Projektägare: Byåkers intresseförening

Plats: Härnösand

Beviljat leaderstöd: 32 170 kr

Kontakt:
Frida Norberg
frida.nordberg@harnosand.se

Bild på beachvolley

Beachvolley runt hela Höga Kusten

Projektet vill inspirera innevånare, nyanlända och besökare att upptäcka Höga kusten/Örnsköldsvik vackraste naturstränder men också aktivera genom beachvolley. Beachvolleybanan på naturstranden blir en trevlig mötesplats som upplevs positiv, modern, trendig, lättsam att skonsamt att aktivera sig på.

Om projektet

Projektägare: VK motion – volleyboll

Plats: Örnsköldsvik

Beviljat leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt: Tobias Hahlin tobias.hahlin@gmail.com

 

Pumptrackbana i Bolltstabruk

Bygge av Pumptrackbana

Föreningen kommer med stöd av Allmänna arvsfonden bygga en Pumptrackbana. Med stöd från leader vill vi skapa en trivsam miljö runtomkring, med sittplatser och möjlighet att umgås ”utanför” pumptrackbanan.

Med en modern pumptrackbana kan vi nå den grupp som inte är intresserad av de redan befintliga fritidsaktiviteterna. Att få en modern cykelbana där många oavsett kön kan få en meningsfull sysselsättning och höja attraktiviteten att familjer med barn vill bo på orten.

Om projektet

Projektägare: Bollstabruk Intresseförening

Plats: Kramfors

Beviljat leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt: Lars Sjödin lars.sjodin23@gmail.com

Bild på området Skatan i Lugnvik

Förbättring av utemiljö i Lugnvik – ”Skatan”

Syftet men projektet är att göra ett tidigare populärt område i Lugnvik attraktivt för alla och skapa ett område för rekreation som dessutom är naturvackert med öppnad vy från byn ut mot vikens vatten. Samtidigt lägga till att åter få fungerande vatten och avlopp i den byggnad dom ligger i området och nu står oanvänd. Denna kan då nyttjas för arrangemang på Skatan samt av de som använder den mycket nyttjade ridpadocken. Området ägs av SCA men arrenderades av idrottsföreningen utan kostnad. 

Om projektet

Projektägare: Lugnviks IF

Plats: Kramfors

Beviljat leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt: Tommy Sjölund  tos56@hotmail.com

 

Bild på Höga Kustens tunnbrödsbageri

Matkvällar

Vi vill anordna träffar i samband med matkvällar i bygden. Detta ska vara en mötesplats för alla. Vi vill anordna matkvällar kopplat till teman alt kulturer där mat lagas och får ätas till förslagsvis självkostnadspris. Vi vill skapa en mötesplats där man kan komma och få möjligheten att delta.

Om projektet

Projektägare: Gottne IF

Plats: Örnsköldsvik

Beviljat leaderstöd: 45 500 kr

Kontakt: Mats Falck  mats_falck@hotmail.com

 

Bild på EPA-träff i Kramfors

Young Wheels

Syftet med insatsen är att hitta arbetssätt för att utveckla engagemanget hos motorburen ungdom i Höga kusten. Vi vill skapa en regionförening med lokalföreningar med verksamhet i Sollefteå, Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand för att skapa gemenskap och trygg plats för motorburen ungdom i Västernorrland där det ska finnas möjlighet att utveckla, skapa samverkan, förbättra klimatet samt inkludering.

Målet med insatsen är att bilda en samverkan mellan motorburen ungdom i hela Höga kusten tillsammans med näringsliv, föreningsliv och den offentliga sektorn. Vi vill även ge unga chansen att känna sig inkluderade i samhället genom att ha möjligheten att påverka tillsammans samt att våga utvecklas som människa. Vi vill även ge chansen till unga att få en ingång i föreningslivet och hur en förening skapas och hur den styrs.

Om projektet

Projektägare: Kramfors Motorsportklubbs ungdomssektion

Plats: Kramfors

Beviljat leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt: Sofia Wolfenstein sofia@wolfenconsulting.se

 

 

Naturstig Junsele

Naturstigen upprustning

Syftet med insatsen är att möjliggöra för fler människor att få uppleva en vacker omväxlande rundled såsom Naturstigen är. Vi började med upprustningen av leden under våren 2021. det som var högst prioriterat var att röja upp leden från sly samt att placera ut skyltar och måla upp ledmarkeringar. Allt detta genomfördes under 2021, det som nu är kvar att ordna innan leden står helt klar, är att bygga rastbord, bänkar och spänger, det är tre rastplatser runt leden varav en lite större med ett vindskydd och eldplats, det är även tre områden där det är så blött i marken att det krävs spänger för att ta sig fram.

Om projektet

Projektägare: Junsele Idrottsförening

Plats: Sollefteå

Beviljat leaderstöd: 27 450 kr

Kontakt: Magnus Nilsson magnus.junsele@gmail.com

 

Ökad beredskap i Lemesjö

Större gemenskap och ökad beredskap

Syftet med insatsen är att bygga gemenskap i bygden med de nyinflyttade individerna/familjerna som flyttat in i bygden under pandemiåren, för att få fler nya individer att engagera sig i bygdens utvecklingsarbete. Syftet är också att stärka den lokala beredskapen genom ökad gemenskap via bygdegården som lokal samlingsplats. Samt tillskapa en mer attraktiv boende och besöksmiljö genom ökad gemenskap i bygden. För ökad gemenskap vill vi utveckla badplatsen Kvarnbadet, införa en ny verksamhet i form av loppis på vår unika loge, öka den lokala beredskapen/ resiliensen. Samt öka attraktionskraften inom bygdens besöksnäring bla. genom att iordningställa 2.st ställplatser för husbil/husvagn. Och undersöka möjligheterna till en ny vandringsled i bygden.

Om projektet

Projektägare: Lemesjö Bygdegårdsförening

Plats: Örnsköldsvik

Beviljat leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt: Niklas Persson niklas.e.persson@gmail.com